Fler hotellövernattningar i Malmö, färre i Stockholm


Malmö växte för tredje året i rad och fick under 2008 hela 1.04 miljoner hotellövernattningar. Ökningen var drygt 1 % och tre av fyra gäster var svenskar. Av de utländska gästerna ökade danskarna mest, med hela 18 %.

Färre hotellvistelser i Stockholm

Överlag så ökade hotellpriserna med 5,6 % under 2008, jämfört med året innan. Men både centrala Stockholm hotell och hotell i Göteborg fick mindre antal gäster än året innan.

2009 förväntas bli rejält tuffare för hotellbranschen och Malmö kan tänkas få fortsatt ökning av danskar med den svenska kronan är svag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>